Based on one or more reference pictures I can create for you a digital painting that is much more alive and attractive than the photo on which it was based.

The artwork is painted from scratch in Adobe Photoshop and Corel Painter on a Wacom Cintiq 24HD. These are not manipulated photo’s or painted over a photo. The photo is merely a starting point for a whole new artwork.

 

These paintings are created in high resolution and can be printed in a high quality on various media like plexi or canvas.

Op basis van één of meerdere referentiefoto’s kan ik voor u een digitaal schilderij creëren dat levendiger en sfeervoller is dan het oorspronkelijke beeld waarop het is gebaseerd.

Het kunstwerk wordt helemaal van nul gecreëerd in Adobe Photoshop en Corel Painter op een Wacom Cintiq 24HD tekenscherm. Het is geen gemanipuleerde of overschilderde foto. De foto is enkel gebruikt als referentie voor een totaal nieuw artwork.

 

Deze schilderijen worden gemaakt in hoge resolutie en kunnen geprint worden in een hoge kwaliteit op diverse media zoals plexi of canvas.

 

ADVANTAGES OF DIGITAL MEDIA

 

•  It is possible to print multiple copies at a moderate extra cost. This way, several people can share the same artwork and divide the costs. This is an interesting option for families, businesses, friends who want to order an ideal and original gift, and each have a copy for their own.

•  Backup: in case something should happen to the printed artwork, there will always be a digital copy to reprint and replace the damaged artwork.

•  The artwork can be used in other media like social networks, mobile devices, websites, magazines, etc...

•  Free unlimited non-commercial and personal use: you can use the artwork on your website, print greeting cards, a poster or a calendar. However, if you want to use it commercially (selling to third parties) we can negotiate on the terms.

•  I can make the print for you and have it framed, or you can do this yourself at a local facility.

VOORDELEN VAN DIGITALE MEDIA

 

•  Het is mogelijk meerdere exemplaren te drukken tegen een matige extra kost. Op deze manier kunnen meerdere mensen het zelfde artwork, en ook de kosten, delen. Dit is een interessante optie voor families, bedrijven, vrienden die een origineel geschenk willen geven, en ook een eigen exemplaar laten aanmaken.

•  Backup: in het geval van verlies of beschadiging van het geprinte artwork blijft er altijd een digitale kopie beschikbaar waarmee een nieuwe print kan aangemaakt worden.

•  Het artwork kan ook gebruikt worden in andere media zoals sociale netwerken, mobiele toestellen, websites, magazines,...

•  Onbeperkt vrij gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden: je kan het artwork gebruiken op je website, voor het maken van wenskaartjes, een poster of kalender. Voorwaarden voor commerciëel gebruik (verkoop aan derden) kunnen onderhandeld worden.

•  Het kunstwerk kan kant en klaar geprint en ingekaderd geleverd worden, of u kunt hier zelf voor zorgen.

PHOTO VS PAINTING

In the case of photo-realistic art, people sometimes wonder what is the relevance, 'why not just take a picture?'...

In my opninion, a good photo-realistic artwork is always an artist interpretation. I try to add something personal to the source material. In the examples below you can judge the new dimension I put into the subject.

Sometimes, I also get comissions from people who have a photograph they love, but of which the quality is not good enough for an enlargement.

A reaction I get often from people is that the real artworks look so much better than what they imagined from online viewing. This is often the case with good photo-realistic art, you can better capture their meaning and charm when you actually see them hanging on a wall.

FOTO VS SCHILDERIJ

Bij fotorealistische kunstwerken stellen mensen zich soms de vraag naar de relevantie ervan, 'waarom niet gewoon een foto nemen?'...

Voor mij is een goed fotorealistisch werk nog steeds een interpretatie van de kunstenaar. Ik tracht altijd iets persoonlijk toe te voegen aan het bronmateriaal waarvan ik vertrek. In de voorbeelden hieronder kunt u zelf beoordelen in welke mate ik een nieuwe dimensie heb toegevoegd aan het onderwerp.

Soms krijg ik ook vragen van mensen die een mooie foto hebben maar waarvan de kwaliteit niet goed genoeg is om een vergroting te maken.

Een reactie die ik vaak krijg, is dat de echte werken er zo veel beter uit zien dan wat mensen zich voorstelden bij het enkel online bekijken van de beelden. Dit is vaak het geval biij fotorealistsche schilderijen, de charme van de werken komt pas tot hun recht wanneer je ze echt aan de muur ziet hangen.

PRICING

 

The price for the artwork is determined by 3 elements:

- the actual painting

- printing media

- framing or mounting system

 

PAINTING

The time spent on each painting depends on the complexity of the subject, the quality of the reference material and to a certain degree the size. Also special props and backgrounds can have an effect on the price. Based on the reference material and your wishes I can give you a quote.

 

PRINTING

High quality printing is possible on various media (canvas, plexi, lambda,...) and up to large sizes.

The cheapest solution is a canvas print, also because this requires no framing, you can have it for less than 100 EURO.

If you want high-end museum quality you can get a Lambda print with Diasec® finish (glueless mounting between 2 plexis) and polished edges. It comes with an aluminium mounting system. Depending on the size prices start from 450 EURO and up.

Based on the dimensions I can give you an exact quote before we start.

 

All prices are excl. 6% VAT

PRIJZEN

 

De prijs voor een digitaal schilderij is afhankelijk van 3 elementen:

- het eigenlijke schilderwerk

-  het medium en de wijze van printen

- de inkadering of het ophangsysteem

 

SCHILDEREN

De tijd die nodig is om een schilderij te maken hangt af van de complexiteit van het onderwerp, de kwaliteit van het referentiemateriaal en in zkere mate ook het formaat. Ook bijkomende accessoires en achtergronden kunnen de prijs beïnvloeden. Op basis van referentiemateriaal en uw wensen kan ik u een berekening maken.

 

PRINTEN

Het artwork kan geprint worden op verschillende media (canvas, plexi, aluminium, lambda,...) en in grote formaten.

De goedkoopste oplossing is een canvas print, het vereist geen extra kosten voor een kader, en kan gemaakt worden voor 100 EURO of minder.

Voor een afwerking in museum kwaliteit kunt u een Lambda print met Diasec afwerking. Bij Diasec® wordt het origineel met de beeldzijde chemisch achteraan een transparante plexi verkleefd en afgewerkt met een ruglaag in plexi. Het Diasec® kleven gebeurt zonder lijm door het opwekken van een chemische reactie tussen vloeibare componenten. De zijkanten worden gepolijst en op de achterzijde wordt een aluminium ophangsysteem gekleefd. Afhankelijk van de grootte en gekozen opties moet u rekenen op een prijs van 450 EURO en hoger.

Op basis van het formaat kan ik u op voorhand een exacte prijs berekenen.

 

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW

 

 

All works © Jef De Corte/Aeronaut unless specified otherwise.

Please do not reproduce without the expressed written consent.

Web design by Aeronaut Art & Design Studio.