AERONAUT

Art • Illustration • Design • Ceramics • Music


 
0 1
Digital Portrait Painting of People and Animals

Sometimes we have a picture of a loved one or pet that is nice but not good enough to enlarge and frame.
Based on one or more reference pictures I can create for you a digital painting that is much more alive and attractive than the photo on which it was based.
The artwork is painted from scratch in Adobe Photoshop and Corel Painter on a Wacom Cintiq 24HD. These are not manipulated photo’s or painted over a photo. The photo is merely a starting point for a whole new artwork.

These paintings are created in high resolution and can be printed in a high quality on various media like plexi or canvas.
Digitale Portret Schilderijen van Mensen en Dieren

Vaak hebben we een foto van een geliefde of huisdier die wel leuk is, maar niet goed genoeg om een mooie vergroting van te maken en in te kaderen.
Op basis van één of meerdere referentiefoto’s kan ik voor u een digitaal schilderij creëren dat levendiger en sfeervoller is dan het oorspronkelijke beeld waarop het is gebaseerd.
Het kunstwerk wordt helemaal van nul gecreëerd in Photoshop en Painter. Het is geen gemanipuleerde foto of een overschilderde foto. De referentiefoto dient enkel als startpunt voor een nieuw artwork. U kunt dit zien door het geschilderde artwork te vergelijken met de referentiefoto's in de slideshow onderaan de pagina.

Deze schilderijen worden gemaakt in hoge resolutie en kunnen geprint worden in een hoge kwaliteit op diverse media zoals plexi of canvas.
Stacks Image 28

Chloe, digital painting in Photoshop (100 x 85 cm) • click the image to open a large version in a new window

Digital media have several advantages:
 • it is possible to print multiple copies at a moderate extra cost. This way, several people can share the same artwork and divide the costs. This is an interesting option for families, businesses, friends who want to order an ideal and original gift, and each have a copy for their own.
 • backup:in case something should happen to the printed artwork, there will always be a digital copy to reprint and replace the damaged artwork.
 • the artwork can be used in other media like social networks, mobile devices, websites, magazines, etc...
 • free unlimited non-commercial and personal use: you can use the artwork on your website, print greeting cards, a poster or a calendar. However, if you want to use it commercially (selling to third parties) we can negotiate on the terms.
 • I can make the print for you and have it framed, or you can do this yourself at a local facility.
Digitale media hebben een aantal voordelen:
 • het is mogelijk meerdere exemplaren te drukken tegen een matige extra kost. Op deze manier kunnen meerdere mensen het zelfde artwork, en ook de kosten, delen. Dit is een interessante optie voor families, bedrijven, vrienden die een origineel geschenk willen geven, en ook een eigen exemplaar laten aanmaken.
 • backup: in het geval van verlies of beschadiging van het geprinte artwork blijft er altijd een digitale kopie beschikbaar waarmee een nieuwe print kan aangemaakt worden.
 • het artwork kan ook gebruikt worden in andere media zoals sociale netwerken, mobiele toestellen, websites, magazines,...
 • onbeperkt vrij gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden: je kan het artwork gebruiken op je website, voor het maken van wenskaartjes, een poster of kalender. Voorwaarden voor commerciëel gebruik (verkoop aan derden) kunnen onderhandeld worden.
 • het kunstwerk kan kant en klaar geprint en ingekaderd geleverd worden, of u kunt hier zelf voor zorgen.
Stacks Image 29

My daughter Toyah, digital painting in Painter and Photoshop (100 x 85 cm) • click the image to open a large version in a new window

Stacks Image 30

Niki, digital painting in Photoshop (100 x 85 cm) • click the image to open a large version in a new window

Stacks Image 31

Gracie, digital painting in Photoshop (100 x 85 cm) • click the image to open a large version in a new window

Stacks Image 32

Witte, digital painting in Photoshop (100 x 85 cm) • click the image to open a large version in a new window

Stacks Image 33

Danko, digital painting in Photoshop (100 x 85 cm) • click the image to open a large version in a new window

Stacks Image 34

My dog Nell, who died in 2008, digital painting in Painter and Photoshop (70 x 50 cm) • click the image to open a large version in a new window

Stacks Image 35

My little devil Fluffy Cat, digital painting in Photoshop (70 x 50 cm) • click the image to open a large version in a new window

Stacks Image 36

Julien, digital painting in Photoshop (80 x 80 cm) • click the image to open a large version in a new window

Pricing
The price for the artwork is determined by 3 elements:
 • the actual painting
 • printing media
 • framing or mounting system

Painting
Human portrait: 650-950 €
Animal portrait: 500-600 €.
The time spent on each painting depends on the complexity of the subject, the quality of the reference material and to a certain degree the size. Also special props and backgrounds can have an effect on the price. Based on the reference material and your wishes I can give you a quote.

Printing
High quality printing is possible on various media (canvas, plexi, lambda,...) and up to large sizes.
The cheapest solution is a canvas print, also because this requires no framing, you can have it for less than 100 €.
In the mid-range is a print on plexi (100-150 €) but this requires a decent framing (see below).
If you want high-end museum quality you can get a Lambda print with Diasec® finish (glueless mounting between 2 plexis) and polished edges. It comes with an aluminium mounting system. Depending on the size prices start from 450 € and up.
Based on the dimensions I can give you an exact quote before we start.

Framing
In case there is no mounting system included, I can have the artwork framed for you. The high quality frames I use are in wood and completely handmade. Prices range from 100-150 € according to the size.

All prices are excl. 6% VAT

More information? Contact me without engagement if you have questions or want to receive an estimate.
Prijzen
De prijs voor een digitaal schilderij is afhankelijk van 3 elementen:
 • het eigenlijke schilderwerk
 • het medium en de wijze van printen
 • de inkadering of het ophangsysteem

Schilderen
Menselijk portret: 650-950 €
Dierlijk portret: 500-600 €
De tijd die nodig is om een schilderij te maken hangt af van de complexiteit van het onderwerp, de kwaliteit van het referentiemateriaal en in zkere mate ook het formaat. Ook bijkomende accessoires en achtergronden kunnen de prijs beïnvloeden. Op basis van referentiemateriaal en uw wensen kan ik u een berekening maken.

Printen
Het artwork kan geprint worden op verschillende media (canvas, plexi, aluminium, lambda,...) en in grote formaten.
De goedkoopste oplossing is een canvas print, het vereist geen extra kosten voor een kader, en kan gemaakt worden voor 100 € of minder.
In het midden gamma zitten de prints op plexi (100-150 €), maar deze vereisen een degelijke inkadering (zie onder).
Voor een afwerking in museum kwaliteit kunt u een Lambda print met Diasec afwerking. Bij Diasec® wordt het origineel met de beeldzijde chemisch achteraan een transparante plexi verkleefd en afgewerkt met een ruglaag in plexi. Het Diasec® kleven gebeurt zonder lijm door het opwekken van een chemische reactie tussen vloeibare componenten. De zijkanten worden gepolijst en op de achterzijde wordt een aluminium ophangsysteem gekleefd. Afhankelijk van de grootte en gekozen opties moet u rekenen op een prijs van 450 € en hoger.
Op basis van het formaat kan ik u op voorhand een exacte prijs berekenen.

Inkadering
Wanneer er geen ophangsysteem is inbegrepen in de print kan ik het artwork voor u laten inkaderen. De houten kaders die ik gebruik zijn volledig handgemaakt en van degelijke kwaliteit. Afhankelijk van de grootte kost dergelijke kader gemiddeld tussen 100 en 150 €.

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW

Contacteer mij vrijblijvend voor meer informatie of een prijsraming.

Share